El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Aproape cã sunt cea mai mare minoritate.
:47:05
ªi apoi mai ai:
sponsori,

:47:09
mâncare pentru câini,
laboratoare,

:47:12
producãtori de vaccinuri,
fabricanþi de lese...

:47:15
E incredibil cât bãnet
se miºcã în domeniu.

:47:17
Ascultã,
când câinele ãsta o ia din loc...

:47:21
o sã avem nevoie de un sponsor.
:47:24
Fãrã sponsor eºti mort.
:47:27
Dar, sã începem cu începutul.
Primul pas este Bahía Blanca.

:47:32
Odihneºte-te bine. Mâine o
sã începen devreme antrenamentul.

:47:35
Mulþumesc.
Ne vedem mâine.

:47:38
Am sã-þi las lanterna acolo.
:47:40
În 10 minute opresc generatorul.
:47:52
Stâng', drept', stângul.
Stângul, ºi iar stângul.

:47:55
Stâng', drept', stângul.
:47:57
Aºa!
:47:59
Foarte bine, Villegas.
:48:02
Opreºte-l, Villegas.
:48:05
Întoarce-te.
:48:07
Acum la trap.
:48:14
Acum întoarce-l!
:48:17
Trage-l.
:48:19
Trage-l tare.
Tare.

:48:23
Capul e foarte important.
:48:26
ªi mâna.
:48:28
Ridicã-i capul.
:48:30
ªi prinvindu-i capul...
:48:32
Îl ºtergi cu Un prosop uscat.
:48:34
Ca sã arate ca nou.
:48:37
Vezi? E acoperit tot cu asta.
:48:39
Stai nemiºcat ca sã
te pot vedea de la distanþã.

:48:43
Încã puþin.
:48:46
- O sã te descurci bine la Bahía Blanca.
- Crezi?

:48:49
Walter are ochi bun pentru aºa ceva.

prev.
next.