El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:52:00
Aºa.
:52:04
...inspecteazã ºi arbitreazã participanþii.
:52:08
Sunt opt în total.
:52:12
Bunã, scumpule.
:52:14
Foarte bine, prietene.
:52:16
Foarte bine.
:52:24
Du-te acolo ºi întoarce-te,
în cercuri, te rog.

:52:30
ªi dupã decernarea premiilor,
va fi o tragere la sorþi...

:52:35
pentru o bicicletã ºi
o pereche de patine cu rotile.

:52:41
Foarte bine, stai în spatele celuilalt.
:52:44
Suntem în mãsurã sã
anunþãm decizia arbitrilor...

:52:48
cu privire la premiul pentru
cel mai bun specimen...

:52:52
Arãtaþi-mi numãrul.
:52:54
Se ia acum decizia finalã.
:53:00
E un moment de
mister ºi tensiune...

:53:02
care se va repeta pentru
fiecare rasã ºi categorie.

:53:09
Dr. Villarreal a luat
deja o decizie.

:53:16
Câºtigãtorul categoriei
Adult Mascul...

:53:19
Dogo Argentine este...
:53:22
Tu eºti câºtigãtorul.
:53:24
Câinele cu numãrul 703,
Bombón Lechien.

:53:33
Ce þi-am spus?
Dar sã nu ne ambalãm deocamdatã...

:53:35
o sã sãrbãtorim prima rundã
mai târziu.

:53:39
Ce þi-a spus arbitrul?
:53:41
- Te ajutã cu ceva?
- Tu ce crezi?

:53:43
Am câºtigat prima rundã
ºi acum mergem în finalã.

:53:46
Dragi prieteni,
:53:47
Momentul pe care îl aºteptaþi
cu toþii a sosit în sfârºit.

:53:51
Vom alege acum
cei mai buni trei câini.

:53:56
Ia câinele ºi plimbã-l.
:53:57
Haide!
Te cheamã!

:53:59
Cum adicã nu vrei?

prev.
next.