El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:53:00
E un moment de
mister ºi tensiune...

:53:02
care se va repeta pentru
fiecare rasã ºi categorie.

:53:09
Dr. Villarreal a luat
deja o decizie.

:53:16
Câºtigãtorul categoriei
Adult Mascul...

:53:19
Dogo Argentine este...
:53:22
Tu eºti câºtigãtorul.
:53:24
Câinele cu numãrul 703,
Bombón Lechien.

:53:33
Ce þi-am spus?
Dar sã nu ne ambalãm deocamdatã...

:53:35
o sã sãrbãtorim prima rundã
mai târziu.

:53:39
Ce þi-a spus arbitrul?
:53:41
- Te ajutã cu ceva?
- Tu ce crezi?

:53:43
Am câºtigat prima rundã
ºi acum mergem în finalã.

:53:46
Dragi prieteni,
:53:47
Momentul pe care îl aºteptaþi
cu toþii a sosit în sfârºit.

:53:51
Vom alege acum
cei mai buni trei câini.

:53:56
Ia câinele ºi plimbã-l.
:53:57
Haide!
Te cheamã!

:53:59
Cum adicã nu vrei?
:54:00
Vrei sã fie descalificat?!
:54:02
Fugi!
:54:05
Haide, Lechien!
:54:12
Domnule, aici!
:54:16
Aºteaptã, trebuie
sã staþi acolo.

:54:23
Acolo.
:54:26
Vã rog, þineþi-l drept.
:54:35
Preºedintele juriului,
dl. Martín Collazo,

:54:40
îºi face inspecþia uzualã...
:54:44
a câºigãtorilor pe categorii...
:54:47
a celei de a treia Expoziþii
canine de la Bahía Blanca.

:54:52
Toþi,
animale superbe...

:54:55
din cele mai remarcabile
rase din þarã.


prev.
next.