El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:54:00
Vrei sã fie descalificat?!
:54:02
Fugi!
:54:05
Haide, Lechien!
:54:12
Domnule, aici!
:54:16
Aºteaptã, trebuie
sã staþi acolo.

:54:23
Acolo.
:54:26
Vã rog, þineþi-l drept.
:54:35
Preºedintele juriului,
dl. Martín Collazo,

:54:40
îºi face inspecþia uzualã...
:54:44
a câºigãtorilor pe categorii...
:54:47
a celei de a treia Expoziþii
canine de la Bahía Blanca.

:54:52
Toþi,
animale superbe...

:54:55
din cele mai remarcabile
rase din þarã.

:55:05
Vom intra imediat în posesia
rezultatelor finale.

:55:09
Dl. Collazo ºi Dr. Alvenazzi,
Secretarul acestei frumoase expoziþii

:55:14
pun la punct ultimele detalii.
:55:21
Arbitrul cere trofeele!
:55:25
Acum, faceþi un cerc, haideþi.
:55:28
ªi acum, tradiþionalul tur
al cãºtigãtorilor.

:55:40
- Locul întâi pentru...
- Primul...

:55:43
Caniche Toy, Nr. 769.
:55:50
- Locul al doilea pentru...
- Al doilea!

:55:54
- Belgian Shepperd, Nr. 767.

prev.
next.