El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:55:05
Vom intra imediat în posesia
rezultatelor finale.

:55:09
Dl. Collazo ºi Dr. Alvenazzi,
Secretarul acestei frumoase expoziþii

:55:14
pun la punct ultimele detalii.
:55:21
Arbitrul cere trofeele!
:55:25
Acum, faceþi un cerc, haideþi.
:55:28
ªi acum, tradiþionalul tur
al cãºtigãtorilor.

:55:40
- Locul întâi pentru...
- Primul...

:55:43
Caniche Toy, Nr. 769.
:55:50
- Locul al doilea pentru...
- Al doilea!

:55:54
- Belgian Shepperd, Nr. 767.
:56:02
- Premiul al treilea pentru...
- Al treilea!

:56:05
Dogo Argentine,
Bombón Lechien.

:56:09
Nr. 703.
:56:17
Daþi-mi voie!
:56:18
Daþi-mi voie!
:56:28
Locul al treilea, þi-am spus eu!
:56:32
ªi pe lângã asta,
am vândut ºi o montã.

:56:35
- Pentru câine?
- Bineînþeles, pentru cine ai vrea?

:56:37
Mâine trebuie sã-l
sunãm pe tipul ãsta.

:56:39
Are o cãþea în cãlduri.
:56:41
Putem face uºor $600.
:56:50
600, dacã eºti în branºã,
ºtii cã meritã fiecare bãnuþ.

:56:56
Eu nu ºtiu nici un câine
care sã o facã sub $400.


prev.
next.