El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
- Premiul al treilea pentru...
- Al treilea!

:56:05
Dogo Argentine,
Bombón Lechien.

:56:09
Nr. 703.
:56:17
Daþi-mi voie!
:56:18
Daþi-mi voie!
:56:28
Locul al treilea, þi-am spus eu!
:56:32
ªi pe lângã asta,
am vândut ºi o montã.

:56:35
- Pentru câine?
- Bineînþeles, pentru cine ai vrea?

:56:37
Mâine trebuie sã-l
sunãm pe tipul ãsta.

:56:39
Are o cãþea în cãlduri.
:56:41
Putem face uºor $600.
:56:50
600, dacã eºti în branºã,
ºtii cã meritã fiecare bãnuþ.

:56:56
Eu nu ºtiu nici un câine
care sã o facã sub $400.

:57:02
Vã putem oferi o reducere.
:57:04
500.
:57:10
450 ºi batem palma.
:57:15
Am tot ce trebuie,
inclusiv testul Brucellosis.

:57:17
Animalul are toate analizele fãcute.
:57:23
Poftiþi comanda.
:57:24
Stai liniºtit, avem adresa.
O sã fim mâine acolo.

:57:28
Ne vedem mâine.
:57:31
Banii!
:57:33
- Cât?
- $7.50

:57:35
Trece-i în contul nostru.
:57:37
Nu, iau doar lichid.
:57:38
Cum aºa?
:57:40
În Miami nu am plãtit
niciodatã în lichid.

:57:43
Ce e cu þara asta?
:57:49
Dã-i $8,
ca sã aibã ºi un bacºiº.

:57:51
Da, în regulã.
:57:54
Sã închinãm.
:57:57
Pentru viitor, pentru acest
parteneriat, nãscut sã învingã!


prev.
next.