El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:59:05
O aduc aici, poate e prietena ta.
:59:21
Coco Villegas.
:59:23
Îmi pare bine, Susana.
:59:25
E crescãtor de câini...
:59:26
cel mai tare din Patagonia.
:59:28
Câinele lui a câºtigat azi
în Bahía Blanca...

:59:30
Premiul întâi.
:59:31
- Felicitãri!
- Mulþumesc foarte mult.

:59:34
Câinele ar trebui felicitat,
dar nu l-au lãsat înãuntru.

:59:38
Ce aþi vrea sã beþi?
:59:40
Chelner, un pahar!
:59:43
Munca ta trebuie sã fie
foarte interesantã.

:59:45
Sã cãlãtoreºti de la
o expoziþie la alta.

:59:48
De fapt, el este cel
care cãlãtoreºte cel mai mult.

:59:51
Acum, trebuie sã ducem
un câine la un show în SUA.

:59:55
Ce frumos.
:59:56
Acolo e o afacere
extrem de importantã.

:59:59
Au peste 80 milioane de câini.
1:00:01
Sunt cea mai mare minoritate.
1:00:02
Trebuie sã fie foarte interesant!
1:00:04
Nu, vã rog sã mã serviþi aici.
1:00:08
Vã rog, puþinã liniºte.
1:00:10
Sã toastãm.
1:00:14
Vã rog, puþinã atenþie.
1:00:18
Sã toastãm...
1:00:19
în cinstea proprietarului acestui câine...
1:00:21
care a câºtigat azi
expoziþia de la Bahía Blanca!

1:00:24
Dl. Coco Villegas!
1:00:34
ªi pentru Lechien, campionul
care nu a fost lãsat sã intre aici!


prev.
next.