El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:00:01
Sunt cea mai mare minoritate.
1:00:02
Trebuie sã fie foarte interesant!
1:00:04
Nu, vã rog sã mã serviþi aici.
1:00:08
Vã rog, puþinã liniºte.
1:00:10
Sã toastãm.
1:00:14
Vã rog, puþinã atenþie.
1:00:18
Sã toastãm...
1:00:19
în cinstea proprietarului acestui câine...
1:00:21
care a câºtigat azi
expoziþia de la Bahía Blanca!

1:00:24
Dl. Coco Villegas!
1:00:34
ªi pentru Lechien, campionul
care nu a fost lãsat sã intre aici!

1:01:16
Cântaþi atât de frumos.
1:01:18
Credeam cã sunteþi arãboaicã.
1:01:19
Nu, când eram micã
am lucrat la un magazin libanez.

1:01:22
Aºa cã m-am obiºnuit sã ascult muzicã.
1:01:24
Trebuie sã fie foarte greu.
1:01:26
Nu pentru cineva cãruia
îi place sã cânte.

1:01:28
Nu, vreau sã spun
sã înþeleagã cuvintele.

1:01:31
Eu cânt fonetic.
1:01:33
Nu ºtiu ce înseamnã.
1:01:35
Dar mã interesez întotdeauna puþin
ca sã nu jignesc pe cineva.

1:01:37
Acesta e un restaurant de familie.
1:01:48
Las-o în pace!
Spectacolul e pentru toþi!

1:01:53
Dã-i niºte bani, amice!

prev.
next.