El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:01:16
Cântaþi atât de frumos.
1:01:18
Credeam cã sunteþi arãboaicã.
1:01:19
Nu, când eram micã
am lucrat la un magazin libanez.

1:01:22
Aºa cã m-am obiºnuit sã ascult muzicã.
1:01:24
Trebuie sã fie foarte greu.
1:01:26
Nu pentru cineva cãruia
îi place sã cânte.

1:01:28
Nu, vreau sã spun
sã înþeleagã cuvintele.

1:01:31
Eu cânt fonetic.
1:01:33
Nu ºtiu ce înseamnã.
1:01:35
Dar mã interesez întotdeauna puþin
ca sã nu jignesc pe cineva.

1:01:37
Acesta e un restaurant de familie.
1:01:48
Las-o în pace!
Spectacolul e pentru toþi!

1:01:53
Dã-i niºte bani, amice!
1:02:01
Cine-i nenorocitul?
1:02:08
Cine era?
1:02:13
Deci îþi place sã arunci cu pâine?
1:02:15
Uºurel, umflatule!
1:02:17
Opreºte-l!
1:02:20
Ieºiþi afarã, idioþilor!
1:02:31
Nu te îngrijora.
O sã-l þinã câteva ore...

1:02:33
ca sã-l înveþe minte.
1:02:36
Mâine o sã-i dea drumul.
1:02:38
Pe aici e întotdeauna
câte unul care face scandal.

1:02:43
El e cel care a câºtigat premiul?
1:02:46
E foarte frumos.
1:02:48
Am avut ºi eu un cãþel drãguþ...
1:02:49
când locuiam în Buenos Aires.
Un Pomeranian.

1:02:53
Ai locuit în Buenos Aires?
1:02:55
Da, doi ani.
Am cântat la Club Horizonte.

1:02:59
Un club siriano-libanez,
dar de clasã.


prev.
next.