El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:02:01
Cine-i nenorocitul?
1:02:08
Cine era?
1:02:13
Deci îþi place sã arunci cu pâine?
1:02:15
Uºurel, umflatule!
1:02:17
Opreºte-l!
1:02:20
Ieºiþi afarã, idioþilor!
1:02:31
Nu te îngrijora.
O sã-l þinã câteva ore...

1:02:33
ca sã-l înveþe minte.
1:02:36
Mâine o sã-i dea drumul.
1:02:38
Pe aici e întotdeauna
câte unul care face scandal.

1:02:43
El e cel care a câºtigat premiul?
1:02:46
E foarte frumos.
1:02:48
Am avut ºi eu un cãþel drãguþ...
1:02:49
când locuiam în Buenos Aires.
Un Pomeranian.

1:02:53
Ai locuit în Buenos Aires?
1:02:55
Da, doi ani.
Am cântat la Club Horizonte.

1:02:59
Un club siriano-libanez,
dar de clasã.

1:03:03
Veneau oameni foarte bogaþi.
1:03:07
Suntem la exact 5 strãzi de casã.
1:03:12
Când ai sã vrei sã dai
o petrecere, cheamã-mã.

1:03:15
Am sã o organizez eu.
1:03:17
Numle meu de scenã e "Zaida".
1:03:19
Am sã aduc muzicieni...
1:03:21
de toate, chiar ºi o odaliscã,
dacã vrei.

1:03:26
Putem lua o cafea.
1:03:28
Nu, nu vreau sã te mai reþin.
Uitã-te cât e ceasul.

1:03:31
Nu e nici o problemã.
Te-ai deranjat sã mã duci acasã.

1:03:33
Luãm o cafea ºi apoi poþi pleca.
1:03:38
Haide.
1:03:41
- Scuzã-mã.
- Simte-te ca acasã.

1:03:44
Eu am sã pregãtesc cafeaua
pe care þia-m promis-o.

1:03:47
Mulþumesc.
1:03:49
Îþi place cafeaua turceascã?
1:03:51
Astãzi am numai mâncare turceascã.
1:03:56
Casa asta a fost construitã
de tatãl meu...

1:03:57
cu câteva luni înainte
sã se cãsãtoreascã cu mama.


prev.
next.