El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:03:03
Veneau oameni foarte bogaþi.
1:03:07
Suntem la exact 5 strãzi de casã.
1:03:12
Când ai sã vrei sã dai
o petrecere, cheamã-mã.

1:03:15
Am sã o organizez eu.
1:03:17
Numle meu de scenã e "Zaida".
1:03:19
Am sã aduc muzicieni...
1:03:21
de toate, chiar ºi o odaliscã,
dacã vrei.

1:03:26
Putem lua o cafea.
1:03:28
Nu, nu vreau sã te mai reþin.
Uitã-te cât e ceasul.

1:03:31
Nu e nici o problemã.
Te-ai deranjat sã mã duci acasã.

1:03:33
Luãm o cafea ºi apoi poþi pleca.
1:03:38
Haide.
1:03:41
- Scuzã-mã.
- Simte-te ca acasã.

1:03:44
Eu am sã pregãtesc cafeaua
pe care þia-m promis-o.

1:03:47
Mulþumesc.
1:03:49
Îþi place cafeaua turceascã?
1:03:51
Astãzi am numai mâncare turceascã.
1:03:56
Casa asta a fost construitã
de tatãl meu...

1:03:57
cu câteva luni înainte
sã se cãsãtoreascã cu mama.

1:04:00
Aratã drãguþ.
1:04:01
Nu fi aºa sigur.
1:04:03
Trebuie sã repar acoperiºul.
Picurã prin el.

1:04:06
Dar, oricum...
1:04:08
Am sã pregãtesc niºte cafea turceascã
în ibricul ãsta. Priveºte.

1:04:12
Bronz pe dinafarã,
cositor pe dinãuntru.

1:04:16
- Fii atent, e fierbinte.
- Mulþumesc.

1:04:27
Nu simþi nimic pe limbã?
1:04:31
E zaþ.
1:04:32
Când ai sã termini de bãut,
va rãmâne în ceaºcã.

1:04:40
Vrei sã spui cã o
sã-mi citeºti în cafea?

1:04:42
O sã-mi citeºti?
1:04:44
Se poate citi în zaþ.
1:04:47
Îþi spune viitorul.
1:04:51
OK.
1:04:52
Am sã-þi explic.
1:04:53
Pui ceaºca aici,
o acoperi...

1:04:57
ºi o întorci invers.
1:04:59
- O întorci?
- ºi o þii aºa.


prev.
next.