El Perro
prev.
play.
mark.
next.

1:04:00
Aratã drãguþ.
1:04:01
Nu fi aºa sigur.
1:04:03
Trebuie sã repar acoperiºul.
Picurã prin el.

1:04:06
Dar, oricum...
1:04:08
Am sã pregãtesc niºte cafea turceascã
în ibricul ãsta. Priveºte.

1:04:12
Bronz pe dinafarã,
cositor pe dinãuntru.

1:04:16
- Fii atent, e fierbinte.
- Mulþumesc.

1:04:27
Nu simþi nimic pe limbã?
1:04:31
E zaþ.
1:04:32
Când ai sã termini de bãut,
va rãmâne în ceaºcã.

1:04:40
Vrei sã spui cã o
sã-mi citeºti în cafea?

1:04:42
O sã-mi citeºti?
1:04:44
Se poate citi în zaþ.
1:04:47
Îþi spune viitorul.
1:04:51
OK.
1:04:52
Am sã-þi explic.
1:04:53
Pui ceaºca aici,
o acoperi...

1:04:57
ºi o întorci invers.
1:04:59
- O întorci?
- ºi o þii aºa.

1:05:04
Aºeaz-o pe masã.
1:05:07
Aºa.
1:05:21
Ridic-o uºor.
1:05:25
Asta-i.
Dã-mi-o mie.

1:05:32
Ai sã-mi spui minciuni.
1:05:36
Cãlãtoreºti mult.
1:05:38
ºi ai sã continui sã cãlãtoreºti.
1:05:40
Da? Eºti sigurã?
1:05:42
Vãd un drum lung,
ca sã cumperi niºte pãmânt.

1:05:45
E posibil?
1:05:49
- Sau o bucãþicã de pãmânt.
- Sau mai mult.

1:05:54
O bucãþicã ar putea fi posibil.
1:05:57
Sunt locuri foarte frumoase pe aici.
1:05:59
Pot sã merg cu tine,
când ai sã vrei tu.


prev.
next.