I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:03
Оставям всичко в твои ръце.
- Хайде. Влизай в чувала.

:28:05
Продължаваме с терапията.
Скоро ще видиш резултатите от нея.

:28:09
Хайде! Ще се справиш.
:28:15
Добре, Албърт искам да забравиш самоличността си
:28:18
както направи миналият път.
:28:21
Престани да ме гледаш.
- ...Толкова е хубава.

:28:23
Казах да престанеш да ме гледаш.
:28:25
На Дон не му пука
за зелените площи.

:28:27
Кой е Дон?
- Говоря за г-жа Хъкабийс...ужасна е!

:28:30
Как започваше онази поема за камъка?
- "Никой не тежи като този камък".

:28:34
Казвам ти, тя обича поеми,
обича горички, полянки, обича да се разхожда...

:28:37
...Просто трябва да накараме много хора
да дойдат в онази гора.

:28:40
Чакай малко...
...Да не би да излизаш с г-жа Хъкабийс?

:28:42
Отношенията ни не са сериозни...
- Албърт!

:28:45
Забрави за Брад.
Пренеси се някъде другаде.

:28:50
Представи си дърво в полето.
:28:53
Браво.
- Сега сложи някой, когото уважаваш, на дървото.

:28:57
Как си, глупако?!
- Брад още е тук.

:28:59
Качи някой друг.
- Кого, например?

:29:01
Някой, който може да те разбере.
Някой, който може да ти помогне.

:29:04
Ти кого предлагаш?
- Бих ти предложил...

:29:07
...някой, когото познаваш.
:29:12
Появи се още един човек.
- Кой?

:29:13
Г-ца Шърман.
Тя ми беше учителка по английски в гимназията.

:29:16
Тя би ми помогнала.
- Добре. Чудесно.

:29:19
Брад я бутна от дървото.
Нека г-жа Шърман се върне с прахосмукачка.

:29:22
Нека прахосмукачката прочисти неприятните
преживявания.

:29:27
По този начин, тя ще те освободи
от цялото това нежелано бреме.

:29:35
Той й отсече главата!
:29:44
Спокойно! Справяш се чудесно.
Не се предавай точно сега.

:29:47
Прахосмукачката помогна ли?
- Да, но после той я засмучи с прахосмукачката

:29:50
и аз се опитах да му разбия физиономията...
:29:51
Албърт,
ще ти дам няколко съвета.

:29:54
Първо,
постарай се умът ти да е изпълнен с някоя красива мисъл,

:29:58
като например г-ца Шърмън
с прахосмукачка в ръка.


Преглед.
следващата.