I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:27:05
О, не!
1:27:11
Точно бях боядисал антрето!
1:27:19
Горкият Брад. Тревожа се за него.
Ти какво мислиш?

1:27:22
Ще се оправи.
Повярвай ми, всичко ще е наред.

1:27:24
Нищо не е наред!
1:27:26
Всичко е добре
щом свършва добре.

1:27:31
Какво ми остана?
- Според теб, нещата са зле, нали? Къщата ти гори,

1:27:35
може би ще си загубиш работата...
1:27:38
Никой...
...никой не трябва да разбере за това!

1:27:41
Не казвайте на никой,
че...

1:27:45
Не! Кажете на всички! Какво толкова?!
Кажете на всички!

1:27:49
Всъщност, може би не...
- Чакай малко.

1:27:51
Моля ви,
не казвайте на никой.

1:27:53
...Не сте ме видели да плача.
Никой не трябва да види тази снимка!

1:27:58
Никой не трябва да я вижда!
Защо го направихте?

1:28:01
Не!
Никога не бихме направили такова нещо.

1:28:04
Никога.
- Абсолютно никога!

1:28:04
...Поне още не сме го правили.
Никога не бихме го направили.

1:28:06
Тогава, коя, по дяволите,
е онази жена с апарата?!

1:28:09
Това е една наша стара позната.
- Нейните методи са брутални!

1:28:45
Добре! Отивам на кампанията.
1:28:49
Майната ви, копелета такива!
- Брад!

1:28:52
Брад, ние не те снимахме!
- Тя го направи, Брад!

1:28:54
Да, аз го направих!
1:28:58
Преди малко постъпи
като долна кучка!


Преглед.
следващата.