I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:28:01
Не!
Никога не бихме направили такова нещо.

1:28:04
Никога.
- Абсолютно никога!

1:28:04
...Поне още не сме го правили.
Никога не бихме го направили.

1:28:06
Тогава, коя, по дяволите,
е онази жена с апарата?!

1:28:09
Това е една наша стара позната.
- Нейните методи са брутални!

1:28:45
Добре! Отивам на кампанията.
1:28:49
Майната ви, копелета такива!
- Брад!

1:28:52
Брад, ние не те снимахме!
- Тя го направи, Брад!

1:28:54
Да, аз го направих!
1:28:58
Преди малко постъпи
като долна кучка!

1:29:00
Не.
По този начин те освободих от Брад.

1:29:03
Още повече ме свърза с Брад.
Снимката ми помогна да проумея,

1:29:05
че аз съм той и че той е мен.
1:29:07
Да!
- Не!

1:29:10
Стига! Вие тримата работите заедно,
нали?

1:29:12
Не, въобще не работим заедно.
1:29:14
Така ли? Наговорили сте се.
Тя се появява, когато вие си тръгнете

1:29:17
и обратното...
1:29:18
Няма никаква тайна уговорка между нас,
повярвай ми.

1:29:20
Според мен има. Така функционира
терапията ви.

1:29:22
Ти си твърде черногледа,
а ти не си достатъчно черногледа.

1:29:24
Тайната е в дрехите ви, нали?
Може би си ги купувате заедно.

1:29:26
След това действате.
Ти си лошото ченге,

1:29:28
ти си доброто ченге и воала!
1:29:30
Теориите ви взаимно се допълват.
Съвпаденията станаха твърде много...

1:29:38
Албърт!
- Господи! Какво му стана?

1:29:42
Не знам.

Преглед.
следващата.