I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:29:00
Не.
По този начин те освободих от Брад.

1:29:03
Още повече ме свърза с Брад.
Снимката ми помогна да проумея,

1:29:05
че аз съм той и че той е мен.
1:29:07
Да!
- Не!

1:29:10
Стига! Вие тримата работите заедно,
нали?

1:29:12
Не, въобще не работим заедно.
1:29:14
Така ли? Наговорили сте се.
Тя се появява, когато вие си тръгнете

1:29:17
и обратното...
1:29:18
Няма никаква тайна уговорка между нас,
повярвай ми.

1:29:20
Според мен има. Така функционира
терапията ви.

1:29:22
Ти си твърде черногледа,
а ти не си достатъчно черногледа.

1:29:24
Тайната е в дрехите ви, нали?
Може би си ги купувате заедно.

1:29:26
След това действате.
Ти си лошото ченге,

1:29:28
ти си доброто ченге и воала!
1:29:30
Теориите ви взаимно се допълват.
Съвпаденията станаха твърде много...

1:29:38
Албърт!
- Господи! Какво му стана?

1:29:42
Не знам.
1:30:22
Не може да го оставите тук.
Не паркираме колела.

1:30:26
Отнеси се с него като с кола.
- Ама това не е кола!

1:30:29
...Всъщност, както и да е.
1:30:43
Етаж 10.
1:30:46
"Хъкабийс" ви приветства на кампанията
"Спасете зелените площи"!

1:30:51
"Хъкабийс"
иска да спаси зелените площи.

1:30:55
Съжалявам, не мога да ви пусна.
- ..."Хъкабийс" мисли за вас!

1:30:58
Стига. Хайде, де!

Преглед.
следващата.