I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:36:03
Знам.
- Нарани чувствата ми!

1:36:06
Съжалявам.
- Направи го за едното чукане, нали?

1:36:10
Тя е много властна жена.
Бил съм с много жени и...

1:36:12
Очевидно е!
- Тя ме използва за да ни докаже

1:36:15
неизбежността на човешката драма!
1:36:19
И?
Това означава ли, че се отказваш от колелото?

1:36:22
Разбира се, че не.
1:36:25
Искрено се надявах.
1:36:28
Като че ли каза нещо истинско.
- И ти каза нещо истинско.

1:36:32
Какво казах?
- Духовната връзка наистина съществува!

1:36:35
Прав си! Така е!
- Да.

1:36:37
Не мога да повярвам! Страхотно е!
- Невероятно е!

1:36:39
Знам.
- Но също така, няма нищо специално в това.

1:36:42
Така е защото се появява
поради многочислеността на проблемите.

1:36:44
Детективите искаха
да ни го покажат на практика.

1:36:46
Но истината е,
че ако няма драма, няма да има и магия!

1:36:51
Чуваш ли кой какво говори?
- И двамата говори смислени неща.

1:36:54
Мисля...
1:36:56
Мисля,
че този случай е приключен.

1:36:59
Възможно ли е въобще някога
да приключи?

1:37:11
Какво мислиш да правиш?
- Мисля да отида и да застана пред булдозерите.

1:37:15
Искаш ли да дойдеш?
- В колко часа ще тръгваш?

1:37:18
Ами...някъде около 13:30.
1:37:21
Звучи добре.
Да си донеса ли вериги?

1:37:25
Ако ще свършат работа...

Преглед.
следващата.