I Heart Huckabees
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:37:11
Какво мислиш да правиш?
- Мисля да отида и да застана пред булдозерите.

1:37:15
Искаш ли да дойдеш?
- В колко часа ще тръгваш?

1:37:18
Ами...някъде около 13:30.
1:37:21
Звучи добре.
Да си донеса ли вериги?

1:37:25
Ако ще свършат работа...

Преглед.
следващата.