Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:01
- Žiju si tu jak paša.
- To vidím.

:06:08
- Dìlᚠna nìèem?
- Jo. Ne.

:06:11
Zkusil jsem pár mìst.
Kolumbie, jména už nevím.

:06:15
Ale nic mì nenadchlo.
:06:22
Myslíš, že nám Bùh odpustí to,
co jsme udìlali?

:06:27
Já taky myslím, že ne.
:06:31
- Jak dlouho se zdržíš?
- Nevím.

:06:35
Chtìl jsem vidìt, jak se ti vede.
:06:39
Najednou se to ve mnì hnulo.
:06:42
Taky bych potøeboval pohnout.
:06:55
Co bylo dál?
:06:58
Rodina zaplatila výkupné.
Za dva dny poslali kluka domù.

:07:04
Samozøejmì bez ucha.
:07:06
Teï chce každá matka v Mexiku
vìtšího tìlesného strážce. Moje žena taky.

:07:12
Nerad to øíkám, ale má recht.
:07:17
Same, všichni moji klienti
jsou proti únosu pojištìní.

:07:21
Já mám pojistku u AIG.
Dal mi ji táta.

:07:24
Já vím, zaøizoval jsem to.
:07:27
A co budeš dìlat za dva mìsíce,
až nedoložíš, že mᚠstrážce?

:07:31
Musel jsem Emilia propustit.
:07:34
Lisu si koukej pøedcházet.
Takovej zadek se hned tak nevidí.

:07:40
Podívej.
:07:42
Se strážcem to mᚠjako se vším.
Dobrej tì pøijde draho.

:07:48
Sežeò nìkoho se slušnou praxí.
Nehledáme Supermana. Staèí nìkdo levnej.

:07:54
Než obnovíš pojistku.
Potom toho zmrda vyrazíš pro neschopnost.


náhled.
hledat.