Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:04
Samozøejmì bez ucha.
:07:06
Teï chce každá matka v Mexiku
vìtšího tìlesného strážce. Moje žena taky.

:07:12
Nerad to øíkám, ale má recht.
:07:17
Same, všichni moji klienti
jsou proti únosu pojištìní.

:07:21
Já mám pojistku u AIG.
Dal mi ji táta.

:07:24
Já vím, zaøizoval jsem to.
:07:27
A co budeš dìlat za dva mìsíce,
až nedoložíš, že mᚠstrážce?

:07:31
Musel jsem Emilia propustit.
:07:34
Lisu si koukej pøedcházet.
Takovej zadek se hned tak nevidí.

:07:40
Podívej.
:07:42
Se strážcem to mᚠjako se vším.
Dobrej tì pøijde draho.

:07:48
Sežeò nìkoho se slušnou praxí.
Nehledáme Supermana. Staèí nìkdo levnej.

:07:54
Než obnovíš pojistku.
Potom toho zmrda vyrazíš pro neschopnost.

:08:01
Nejdùležitìjšíje,
aby tvoje dcera mohla znovu do školy

:08:05
a tvoje žena mohla mezi lidi.
:08:08
Abyste nebyli jediná
nechránìná rodina v okolí.

:08:24
Jo, tìlesný strážce.
Španìlsky umíš obstojnì.

:08:29
- Ty ses zbláznil.
- Dokonce na to vypadáš.

:08:32
Neuhlídal bych ani mrtvolu.
:08:34
Zazobanci musí ukázat,
že na to mají. Nic se nestane.

:08:38
Najali by odrovnanýho ožralu?
:08:43
Staèí, když úplnì neujedeš.
:08:47
Co když se nìkdo pokusí o únos?
Co budu dìlat?

:08:51
Co umíš.
Neplatí tì tolik, abys dìlal zázraky.

:08:56
Není to žádná levota.
I na polovièní plyn jsi tøída.


náhled.
hledat.