Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:01
Nejdùležitìjšíje,
aby tvoje dcera mohla znovu do školy

:08:05
a tvoje žena mohla mezi lidi.
:08:08
Abyste nebyli jediná
nechránìná rodina v okolí.

:08:24
Jo, tìlesný strážce.
Španìlsky umíš obstojnì.

:08:29
- Ty ses zbláznil.
- Dokonce na to vypadáš.

:08:32
Neuhlídal bych ani mrtvolu.
:08:34
Zazobanci musí ukázat,
že na to mají. Nic se nestane.

:08:38
Najali by odrovnanýho ožralu?
:08:43
Staèí, když úplnì neujedeš.
:08:47
Co když se nìkdo pokusí o únos?
Co budu dìlat?

:08:51
Co umíš.
Neplatí tì tolik, abys dìlal zázraky.

:08:56
Není to žádná levota.
I na polovièní plyn jsi tøída.

:09:02
Strážce má kolem sebe poøád lidi,
musí poøád mluvit, a to já neumím.

:09:07
Budeš tichej strážce.
Lidi to ocení.

:09:18
Strážce. Co je to za chlapa?
:09:21
Samuel Ramos. Mladej èlovìk.
:09:23
Má továrnu na autodíly v Juarezu.
:09:27
S Japonèíkama je to teï na levaèku.
Chce se spojit s Fordem.

:09:33
Myslím, že má trable.
Jeho rodina bydlí v Mexico City.

:09:37
Ptal se, jestli neznám nìkoho,
komu by mohl vìøit.

:09:41
- A ty sis vzpomnìl na mì.
- Jo.

:09:44
Zaèni nìco dìlat, Creasy. Provìtrej se trochu.
Pak se rozhodneš, jestli tu zùstaneš.

:09:50
Navíc tì rád vidím,
nemám si tu s kým pokecat.


náhled.
hledat.