Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:02
Strážce má kolem sebe poøád lidi,
musí poøád mluvit, a to já neumím.

:09:07
Budeš tichej strážce.
Lidi to ocení.

:09:18
Strážce. Co je to za chlapa?
:09:21
Samuel Ramos. Mladej èlovìk.
:09:23
Má továrnu na autodíly v Juarezu.
:09:27
S Japonèíkama je to teï na levaèku.
Chce se spojit s Fordem.

:09:33
Myslím, že má trable.
Jeho rodina bydlí v Mexico City.

:09:37
Ptal se, jestli neznám nìkoho,
komu by mohl vìøit.

:09:41
- A ty sis vzpomnìl na mì.
- Jo.

:09:44
Zaèni nìco dìlat, Creasy. Provìtrej se trochu.
Pak se rozhodneš, jestli tu zùstaneš.

:09:50
Navíc tì rád vidím,
nemám si tu s kým pokecat.

:10:01
Moje žena chce nìkoho
solidního a zdvoøilého.

:10:06
Jste pátý,
koho si tenhle týden proklepává.

:10:09
Máte skvìlou praxi.
:10:11
16 let v armádì, protiteroristická èinnost.
:10:16
Divím se, že si vás mùžu dovolit.
Co za tím vìzí?

:10:19
Piju.
:10:21
V èem vás to diskvalifikuje?
:10:26
V koordinaci, reakèní dobì.
:10:28
Když vám dceru unesou profesionálové,
udìlám, co budu moct,

:10:31
ale mé služby odpovídají platu.
:10:36
A když ji unesou amatéøi?
:10:38
Zøejmì je zabiju.
Je to pravdìpodobné?

:10:41
Ne.
:10:43
Nikdo nebude vìdìt o tom, že pijete.
Ani moje žena.


náhled.
hledat.