Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:01
Ahoj, Ptáku.
:14:12
- Zítrajdeš do školy, Pito.
- Takže mi táta koupí psa?

:14:17
- Slíbil mi ho, až pùjdu do školy.
- Uvidíme.

:14:22
Když budeš mít psa, pøestaneš si
hrát s medvídkem? Už jsi na nìj velká.

:14:29
- Jak se ti líbí pan Creasy?
- Mám mu øíkatjen Creasy.

:14:35
- Není to nezdvoøilé, viï?
- Ne, když tì o to požádal.

:14:39
Tak pojï.
:14:49
Je taky jako medvìd.
:14:53
Velký smutný medvìd.
:14:56
- On je smutný?
- Myslím, že je. Nebo nìco.

:15:05
Dobrou noc, holèièko.
:15:09
Koupila bys mi ráno zubní nit?
Jahodovou.

:15:13
Ano.
:15:18
Dobrou noc, méïo.
:15:21
Medvídku Creasíèku.
:15:55
Za koho to je?
:15:59
Obchod.
Za Toyotu, za Forda.


náhled.
hledat.