Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:03
Když jeden selže,
tøeba vzkøísí toho druhého.

:16:10
Líbí se jí.
:16:13
- O kom to mluvíš?
- O Creasym.

:16:18
Pitì se líbí.
:16:21
Pita ráda chodí do školy.
Líbil by se jí i Dracula, kdyby ji tam vzal.

:16:27
Ano?
:16:31
Co je s tebou?
:16:34
- Nevím.
- Ano?

:16:38
Nevím, Liso.
Snažím se.

:17:26
ŠKOLA
:17:36
Tak pojï, Ptáku.
:17:38
Správnì. Tak pojï.
:17:40
Výbornì.
:17:42
Le domù k Emiliovi.
:17:45
Mùžeš domù, tak le.

náhled.
hledat.