Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:26
ŠKOLA
:17:36
Tak pojï, Ptáku.
:17:38
Správnì. Tak pojï.
:17:40
Výbornì.
:17:42
Le domù k Emiliovi.
:17:45
Mùžeš domù, tak le.
:18:06
- Odkud jsi, Creasy?
- Ze Státù.

:18:09
- Ale z kterého státu?
- Ze žádného zvl᚝.

:18:12
- Mùžeš mluvit, i když øídíš.
- Nemùžu. Neruš mì pøi práci.

:18:19
Zùstaneš u nás?
:18:22
Mùj poslední strážce odešel.
Nìkdo mu zaplatil víc než my.

:18:27
Tak to budu asi terno.
:18:31
Je pro tìlesného strážce
v Mexiku dobré, když je èerný?

:18:36
To se ukáže.
:18:40
Za posledních šest dní unesli
v Mexiku 24 dìtí. Ètyøi dennì.

:18:46
- 24 dìtí?
- Ano. Co na to øíkáš?

:18:49
- Že víš víc, než bys mìla.
- Dìkuju.


náhled.
hledat.