Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:03
Ale vy mì platíte, abych ji chránil,
ne abych s ní kamarádil.

:25:13
Možnájsem se neosvìdèil.
:25:16
Najdìte si nìkoho družnìjšího.
:25:23
Máte pravdu.
:25:27
Platíme vás za to, abyste ji chránil.
:25:30
Ajá na vás spoléhám.
:25:37
Zítra pojedu s vámi.
Doufám, že vám to nevadí.

:26:10
Myslíš, že nám Bùh odpustí to,
co jsme udìlali?

:26:38
Už mì to zabíjení unavuje, Rayi.
:26:44
Myslíš, že nám Bùh odpustí to,
co jsme udìlali?

:26:49
Ve svém stavu bych nedokázal
uhlídat ani mrtvolu.

:26:53
Poøád mluví.
:26:55
Víš, že to já neumím.

náhled.
hledat.