Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:10
Myslíš, že nám Bùh odpustí to,
co jsme udìlali?

:26:38
Už mì to zabíjení unavuje, Rayi.
:26:44
Myslíš, že nám Bùh odpustí to,
co jsme udìlali?

:26:49
Ve svém stavu bych nedokázal
uhlídat ani mrtvolu.

:26:53
Poøád mluví.
:26:55
Víš, že to já neumím.
:27:02
Víš, jak se øíká,
:27:05
že kulka vždycky poví pravdu?
:27:52
Co se dìje?
:27:54
Stalo se ti nìkdy,
že ti devítka nevystøelila?

:27:59
Jo. Selhala pøi výstøelu.

náhled.
hledat.