Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:02
Víš, jak se øíká,
:27:05
že kulka vždycky poví pravdu?
:27:52
Co se dìje?
:27:54
Stalo se ti nìkdy,
že ti devítka nevystøelila?

:27:59
Jo. Selhala pøi výstøelu.
:28:02
Ano, selhala pøi výstøelu.
:28:05
Zmáèkl jsem kohoutek, a nic.
:28:10
- Vadná zápalka.
- Jo, ale...

:28:14
Mohl by to být promáèklý úderník.
:28:19
Jakjsme øíkávali...
:28:23
Kulka vždycky poví pravdu.
:28:32
Creasy, stalo se nìco?
:28:35
Je to dobrý.
:28:38
Na cos støílel?
:28:40
Promiò, že jsem tì vzbudil, Rayi.
:28:42
Ne, díval jsem se na televizi.
:28:48
Takjo.

náhled.
hledat.