Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:06
Pito, mᚠtužku?
:30:13
Dìkuju.
:30:47
- Na zdejší provoz si èlovìk musí zvyknout.
- Ano, moc mì to mrzí.

:31:12
- Mìj se hezky.
- Ahoj, mami.

:31:14
- Nezapomeò si ruèník.
- Dìkuju.

:31:23
Ahoj.

náhled.
hledat.