Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:12
- Mìj se hezky.
- Ahoj, mami.

:31:14
- Nezapomeò si ruèník.
- Dìkuju.

:31:23
Ahoj.
:32:28
- Dobøe plaveš.
- Nikdy nevyhraju.

:32:36
Dìkuju.
:32:41
Tak co mám dìlat?
:32:44
Ve vodì jsi nejrychlejší
a na blocích nejpomalejší. Takže co musíš?

:32:50
Zrychlit na blocích.
:32:54
Za tøi týdny máme pøebor.
:32:56
- Budu plavat 150 m volný zpùsob.
- To zvládneš.


náhled.
hledat.