Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:28
- Dobøe plaveš.
- Nikdy nevyhraju.

:32:36
Dìkuju.
:32:41
Tak co mám dìlat?
:32:44
Ve vodì jsi nejrychlejší
a na blocích nejpomalejší. Takže co musíš?

:32:50
Zrychlit na blocích.
:32:54
Za tøi týdny máme pøebor.
:32:56
- Budu plavat 150 m volný zpùsob.
- To zvládneš.

:33:03
- Zas budu pomalá.
- Ty nejsi pomalá.

:33:06
- Nikdy neskonèím líp než tøetí.
- Tak to jsi možná pomalá.

:33:14
Máme tu novináøku
Marianu Guerrerovou z Reformy

:33:17
a budeme si s ní povídat o únosech.
:33:19
Kdo jsou lidé,
kteøí stojí za únosy v Mexiku?

:33:23
Únosy jsou dílem organizovaného zloèinu.
:33:27
Není to politické jako v Kolumbii.
:33:39
Jak se dostal ven?
:33:43
Pustil jsem ho.
:33:44
- Svoboda je ze všeho nejlepší.
- Pro nìj ano.

:33:49
Hlavnì mi lezl na nervy.
:33:56
Dobrou noc.

náhled.
hledat.