Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:03
- Zas budu pomalá.
- Ty nejsi pomalá.

:33:06
- Nikdy neskonèím líp než tøetí.
- Tak to jsi možná pomalá.

:33:14
Máme tu novináøku
Marianu Guerrerovou z Reformy

:33:17
a budeme si s ní povídat o únosech.
:33:19
Kdo jsou lidé,
kteøí stojí za únosy v Mexiku?

:33:23
Únosy jsou dílem organizovaného zloèinu.
:33:27
Není to politické jako v Kolumbii.
:33:39
Jak se dostal ven?
:33:43
Pustil jsem ho.
:33:44
- Svoboda je ze všeho nejlepší.
- Pro nìj ano.

:33:49
Hlavnì mi lezl na nervy.
:33:56
Dobrou noc.
:34:02
Dobrou noc.
:34:19
- Brzy se vrátíme. Jsi moje beruška.
- Já vím.

:34:22
Buï hodná. Pojï, Liso.
:34:24
Z Detroitu ti zavoláme, ano?
:34:28
Jsi moje holka.
:34:30
Ahoj, mami.
:34:34
- Ahoj, miláèku. Jsi moje.
- A ty jsi moje.

:34:43
Neradaji nechávám samotnou.
:34:58
Soustøedíš se?

náhled.
hledat.