Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:02
Dobrou noc.
:34:19
- Brzy se vrátíme. Jsi moje beruška.
- Já vím.

:34:22
Buï hodná. Pojï, Liso.
:34:24
Z Detroitu ti zavoláme, ano?
:34:28
Jsi moje holka.
:34:30
Ahoj, mami.
:34:34
- Ahoj, miláèku. Jsi moje.
- A ty jsi moje.

:34:43
Neradaji nechávám samotnou.
:34:58
Soustøedíš se?
:35:00
Mᚠzavøené oèi?
:35:06
- Co je?
- Škublajsem sebou.

:35:08
Výstøelu se nesmíš bát. Øekni to.
:35:10
Výstøelu se nesmím bát.
:35:13
Øekni to.
:35:15
Hlasitìji.
:35:19
Dobøe. Mᚠten zvuk ráda.
Vysvobozuje tì.

:35:23
Jsi uvìznìná na startovním bloku
a výstøel tì z nìj vysvobodí.

:35:28
Jsi pøipravená? Mùžeme?
:35:40
Co je to konkubína?
:35:42
- Proè se ptáš?
- Mám to v dìjepise.

:35:47
- To je jako manželka, viï?
- Ano.

:35:50
Ukaž. Nìco jako manželka.
:35:53
Tady je to.
Ale èínský císaø jich mìl tisíc.

:35:59
Dneska má na Západì
jeden muž jednu ženu.


náhled.
hledat.