Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:00
Jistì, paní.
:39:02
Dobøe.
:39:05
Nebudu rušit vaše historie.
:39:08
- Dobrou noc.
- Dobrou noc, miláèku.

:39:13
- Teï se ptej ty mì.
- Na co?

:39:22
Jeï, Pito, jeï.
:39:27
Plav.
:39:33
10,99.
:39:38
- Já na to mám.
- Nic takového neexistuje.

:39:41
Buï mᚠnatrénováno, nebo nemáš.
Jakje to s tebou?

:39:44
- Mám natrénováno.
- Tak plavem.

:39:55
- Budeš stát tady u dráhy.
- Takjo.

:39:59
Jsem uvìznìná,
dokud mì výstøel nevysvobodí.

:40:02
Nesmìj se. Nevyvádìj.
Mᚠnatrénováno, nebo ne?

:40:06
- Mám natrénováno.
- Bìž.

:40:09
- Seòore Creasy, ráda vás vidím.
- Já vás taky, Madre.

:40:13
- Pitini rodièe jsou na služební cestì.
- Dnes jste její tatínek.


náhled.
hledat.