Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:02
- Tolik se mi po tobì stýskalo.
- Mnì po tobì taky.

:38:05
Mám pro tebe pøekvapení.
Chceš ho vidìt?

:38:08
Tys mi koupil psa.
:38:11
- Koupil jsi mi psa.
- Co na to øíkáš?

:38:14
No teda. Pøesnì takového jsem chtìla.
Jak se jmenuje?

:38:17
- Sam. Jako táta.
- Pojï, Same.

:38:22
Stát...
:38:26
Bhútán. Království v Himálaji.
:38:29
Mìli potíže s královskou rodinou.
:38:36
Chceš vìdìtještì nìco?
:38:38
- Chodíš s nìkým?
- Co? Ne. Co je to za otázku?

:38:43
- Mᚠse uèit historii.
- To je historie. Creasyho.

:38:47
- Stará historie.
- Kdo byla tvá první holka?

:38:50
Nikdo.
Do toho ti nic není. Rozumíš?

:38:55
Dobrý den.
:38:57
Až zítra povezete Pitu,
mohl byste mì vzít k holièi?

:39:00
Jistì, paní.
:39:02
Dobøe.
:39:05
Nebudu rušit vaše historie.
:39:08
- Dobrou noc.
- Dobrou noc, miláèku.

:39:13
- Teï se ptej ty mì.
- Na co?

:39:22
Jeï, Pito, jeï.
:39:27
Plav.
:39:33
10,99.
:39:38
- Já na to mám.
- Nic takového neexistuje.

:39:41
Buï mᚠnatrénováno, nebo nemáš.
Jakje to s tebou?

:39:44
- Mám natrénováno.
- Tak plavem.

:39:55
- Budeš stát tady u dráhy.
- Takjo.

:39:59
Jsem uvìznìná,
dokud mì výstøel nevysvobodí.


náhled.
hledat.