Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:04
Prásk.
:37:07
Stop. Poplav zpátky.
:37:12
Stop.
:37:14
Pojï sem. Honem.
:37:17
Pøipravit.
:37:25
Až uslyšíš výstøel,
nesmíš sebou škubnout.

:37:29
Poslouchej. Nepøedbíhej.
Soustøeï se na zvuk.

:37:34
Dohánìjí tì. Plav, plav.
:37:36
Stop. Vylez.
Zkusíme si to znovu.

:37:59
- Tati.
- Pojï sem.

:38:02
- Tolik se mi po tobì stýskalo.
- Mnì po tobì taky.

:38:05
Mám pro tebe pøekvapení.
Chceš ho vidìt?

:38:08
Tys mi koupil psa.
:38:11
- Koupil jsi mi psa.
- Co na to øíkáš?

:38:14
No teda. Pøesnì takového jsem chtìla.
Jak se jmenuje?

:38:17
- Sam. Jako táta.
- Pojï, Same.

:38:22
Stát...
:38:26
Bhútán. Království v Himálaji.
:38:29
Mìli potíže s královskou rodinou.
:38:36
Chceš vìdìtještì nìco?
:38:38
- Chodíš s nìkým?
- Co? Ne. Co je to za otázku?

:38:43
- Mᚠse uèit historii.
- To je historie. Creasyho.

:38:47
- Stará historie.
- Kdo byla tvá první holka?

:38:50
Nikdo.
Do toho ti nic není. Rozumíš?

:38:55
Dobrý den.
:38:57
Až zítra povezete Pitu,
mohl byste mì vzít k holièi?


náhled.
hledat.