Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:00
Jistì,
:52:02
ale co pøesnì dìlali
:52:04
na místì únosu?
:52:06
Nebo byli známí tím,
že mají zvláštní štìstí?

:52:09
Byli známí tím, že se dají uplatit.
:52:12
A teï je oslavují, protože jsou mrtví.
:53:08
Promiòte.
:53:16
Jen klid, Same.
:53:24
Vím, že je to tvoje holèièka.
Dopadne to dobøe, vìø mi.

:53:41
Moc mì to mrzí.
:53:44
Victor Fuentes,
protiúnosová brigáda soudní policie.

:53:47
Promiòte.
Jájsem Jordan Kalfus, rodinný právník.

:53:51
Mluvte pomalu,
umím spíš rusky než anglicky.

:53:56
Vedu jednání. Policejní pomoc
nepotøebujeme ani nechceme.


náhled.
hledat.