Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:03
Poznáváte nìkoho z tìch mužù?
1:04:08
Ne.
1:04:10
Jsem proto podezøelý?
1:04:15
Bylo by to pohodlné, ale nejste.
1:04:18
Ukažte mi fotky mexických policistù.
Snad se pohneme z místa.

1:04:22
To všechno byli policisté.
1:04:24
Špatní soudní policisté.
1:04:27
Ti, které chrání bratrstvo.
1:04:32
Bratrstvo?
1:04:35
Bratrstvo, kterému se øíká...
1:04:54
Jsi pøipravený?
1:04:56
Pravou ruku.
1:05:01
- Mùžeš?
- Jo, je to dobrý.

1:05:03
Takjdeme.
1:05:41
Nìkdo se na nás povìsil.
1:05:44
Lois Lanová.
1:05:46
Mariana a dál nevím.
Dìlá v Reformì.

1:05:50
Novináøka.
1:05:52
Nejspíš si myslí, že jsi sólokapr.
1:05:57
Odvezu tì na hranice. Kamarád tì vezme
do San Diega do námoøního špitálu.


náhled.
hledat.