Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:00
Je mrtvá, Creasy.
1:03:05
Podìlalo se to.
Nìkdo sebral výkupné a...

1:03:13
Tomu únosci zabili synovce.
Tak on zabil Pitu.

1:03:29
Má prùstøel hrudníku a bøicha.
1:03:33
Vypovìdìla mu plíce.
1:03:35
Má štìstí, že žije.
Jestli nebude v klidu, umøe.

1:03:41
Jak dlouho bude v nemocnici?
1:03:43
Asi mìsíc.
1:03:47
Ne.
1:04:03
Poznáváte nìkoho z tìch mužù?
1:04:08
Ne.
1:04:10
Jsem proto podezøelý?
1:04:15
Bylo by to pohodlné, ale nejste.
1:04:18
Ukažte mi fotky mexických policistù.
Snad se pohneme z místa.

1:04:22
To všechno byli policisté.
1:04:24
Špatní soudní policisté.
1:04:27
Ti, které chrání bratrstvo.
1:04:32
Bratrstvo?
1:04:35
Bratrstvo, kterému se øíká...
1:04:54
Jsi pøipravený?
1:04:56
Pravou ruku.

náhled.
hledat.