Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:31
Rayi. Jak se v...
1:02:36
- Kde to jsem?
- Vypadá to jako nemocnice pro psy.

1:02:44
Manzano se bál,
že tì policajti zabijou.

1:02:48
Jakje ti?
1:02:55
Co se stalo?
1:03:00
Je mrtvá, Creasy.
1:03:05
Podìlalo se to.
Nìkdo sebral výkupné a...

1:03:13
Tomu únosci zabili synovce.
Tak on zabil Pitu.

1:03:29
Má prùstøel hrudníku a bøicha.
1:03:33
Vypovìdìla mu plíce.
1:03:35
Má štìstí, že žije.
Jestli nebude v klidu, umøe.

1:03:41
Jak dlouho bude v nemocnici?
1:03:43
Asi mìsíc.
1:03:47
Ne.

náhled.
hledat.