Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:02
Moc mì mrzí, co se stalo
vašemu synovci, ale prosím vás...

1:01:07
Neubližujte mé dceøi.
1:01:11
Neodposlouchávají nás.
1:01:14
Jednáte pøímo se mnou.
1:01:16
Je mi líto. Vážnì.
Mìli jsme spolu mluvit døív, seòoro.

1:01:22
Je mi opravdu líto.
1:01:25
Je pozdì.
1:01:36
Vypadnìte! Vy hajzlové,
vypadnìte z mého domu! Dìlejte!

1:01:42
Padejte!
1:02:31
Rayi. Jak se v...
1:02:36
- Kde to jsem?
- Vypadá to jako nemocnice pro psy.

1:02:44
Manzano se bál,
že tì policajti zabijou.

1:02:48
Jakje ti?
1:02:55
Co se stalo?

náhled.
hledat.