Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:06
Co se dìje, hoši?
1:00:08
Kryjte se!
1:00:15
Nezapomeòte... Jájsem profesionál.
1:00:19
Když dodržíte slovo, dodržím ho taky.
1:00:36
Pane Ramosi.
1:00:38
Vy jste mì zradil.
Zabil jste mi synovce.

1:00:42
Sebral jste mi peníze.
1:00:43
Seòore Ramosi...
1:00:45
"Bùh pomoz vašemu dítìti."
1:00:50
Jdìte pryè, všichni.
Vypadnìte z mého domu.

1:00:55
Tady je Lisa Martin Ramosová.
1:00:59
Jsem Pitina matka.
1:01:02
Moc mì mrzí, co se stalo
vašemu synovci, ale prosím vás...

1:01:07
Neubližujte mé dceøi.
1:01:11
Neodposlouchávají nás.
1:01:14
Jednáte pøímo se mnou.
1:01:16
Je mi líto. Vážnì.
Mìli jsme spolu mluvit døív, seòoro.

1:01:22
Je mi opravdu líto.
1:01:25
Je pozdì.
1:01:36
Vypadnìte! Vy hajzlové,
vypadnìte z mého domu! Dìlejte!

1:01:42
Padejte!

náhled.
hledat.