Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:03
Nad telefonem je mapa.
Podle ní pojedete.

:59:08
MOST IMSS 3 HOD. JIŽNÍ STRANA
:59:16
- Co dìláte? Øíkal žádné telefony.
- Snažím se chránit vaši dceru.

:59:27
Co se dìje?
:59:28
Nemocnice mohou být velmi nebezpeèné.
:59:31
Zvl᚝ když zabijete
dva zkorumpované policisty.

:59:47
Nechte peníze v kufru bílého auta.
:59:51
Potom se vrate do vozu.
:59:54
Neohlížejte se.
1:00:06
Co se dìje, hoši?
1:00:08
Kryjte se!
1:00:15
Nezapomeòte... Jájsem profesionál.
1:00:19
Když dodržíte slovo, dodržím ho taky.
1:00:36
Pane Ramosi.
1:00:38
Vy jste mì zradil.
Zabil jste mi synovce.

1:00:42
Sebral jste mi peníze.
1:00:43
Seòore Ramosi...
1:00:45
"Bùh pomoz vašemu dítìti."
1:00:50
Jdìte pryè, všichni.
Vypadnìte z mého domu.

1:00:55
Tady je Lisa Martin Ramosová.
1:00:59
Jsem Pitina matka.

náhled.
hledat.