Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
Pak se pøevezou do domu
a pøeloží do auta, v kterém je doruèíme.

:58:05
Máte píchlou gumu.
:58:08
To je pro vás.
:58:14
Potøebuju øidièe, aby odvezl Samuela.
:58:16
Ne. Proè?
:58:18
Má špatné srdce, nevydrží to.
:58:22
Je nervózní,
nedokáže zvládat stres.

:58:27
Dobøe. Ale auto nebude silné.
:58:32
Sundejte dekl od kufru.
Vezmìte auto, s kterým jezdí služebná.

:58:37
Vjednu ráno
pøijedete do Fuente de la Diana.

:58:41
Dvakrát objedete námìstí s kašnou.
:58:45
Samuel si sundá košili
a vystrèíji z okna.

:58:50
Abychom poznali auto.
:58:54
Na rohu je telefonní automat.
:58:58
Telefon zazvoní.
Zvednete ho a budete èekat na instrukce.

:59:03
Nad telefonem je mapa.
Podle ní pojedete.

:59:08
MOST IMSS 3 HOD. JIŽNÍ STRANA
:59:16
- Co dìláte? Øíkal žádné telefony.
- Snažím se chránit vaši dceru.

:59:27
Co se dìje?
:59:28
Nemocnice mohou být velmi nebezpeèné.
:59:31
Zvl᚝ když zabijete
dva zkorumpované policisty.

:59:47
Nechte peníze v kufru bílého auta.
:59:51
Potom se vrate do vozu.
:59:54
Neohlížejte se.

náhled.
hledat.