Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:02
Já nejedu.
1:06:05
Co budeš dìlat?
1:06:07
Pojedeme na místo èinu.
Ta novináøka mùže jet za námi.

1:07:21
Hledá vás hodnì lidí.
1:07:25
Jájsem Mariana García Guerrerová.
1:07:28
Reportérka z Reformy.
1:07:33
Tìší mì.
1:07:35
To jsem našla naproti na ulici.
1:07:41
Rozbalte to.
1:07:46
Je to Santa Muerte. Uctívání smrti.
1:07:52
- Uvrhli na vás kletbu.
- Na to je trochu pozdì.


náhled.
hledat.