Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:21
Hledá vás hodnì lidí.
1:07:25
Jájsem Mariana García Guerrerová.
1:07:28
Reportérka z Reformy.
1:07:33
Tìší mì.
1:07:35
To jsem našla naproti na ulici.
1:07:41
Rozbalte to.
1:07:46
Je to Santa Muerte. Uctívání smrti.
1:07:52
- Uvrhli na vás kletbu.
- Na to je trochu pozdì.

1:08:00
- Co budete dìlat?
- Nasednu do auta a odjedu.

1:08:07
Mùžu vám pomoct.
1:08:11
Existuje tu bratrstvo. La Hermandad.
1:08:15
Chrání úøedníky, zkorumpované
policisty a organizovaný zloèin,

1:08:19
je to na mì moc vysoko.
1:08:25
Myslím, že vás a Lupitu Ramosovou
má na svìdomí tahle organizace.

1:08:30
Chci na nì ukázat. Povìzte mi,
co se stalo, ajá vám pomùžu.

1:08:41
V èem mi pomùžete?
1:08:44
S èím mi pomùžete?
1:08:48
- Jste tu cizinec, viïte?
- Ano.

1:08:51
Potøebujete pøátele,
kteøí vìdí, jak to chodí.

1:08:56
Dobøe.
1:08:58
Pøátele, kteøí mi pomohou.

náhled.
hledat.