Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:34
Redakce Reformy
1:14:46
To jsem já.
1:14:49
Potøebuju znaèku...
Ne, promiòte.

1:14:52
Potøebuju jméno èlovìka,
který má auto se znaèkou C5TK8.

1:14:57
Opakuju, C5TK8.
1:15:01
Poslední èíslici nemám,
takže potøebuju všech deset možností.

1:15:05
- Jak zjistím, kterýje ten pravý?
- To se ukáže.

1:15:08
- Kde vás zastihnu?
- Zavolám vám.

1:15:17
FEDERÁLNÍ ÚØAD PRO VYŠETØOVÁNÍ
MEXICO CITY

1:15:22
Víš, kdo to je?
1:15:24
Víš, co dìlal posledních šestnáct let?
1:15:27
Protipovstalecké akce.
1:15:29
Thajsko, Pákistán...
1:15:30
Jordánsko, Angola, Libanon. Ano, vím.
1:15:33
Je to vrah...
1:15:34
A ty mu chceš pomoct
identifikovat majitele auta?

1:15:39
Mùže tam, kam my nemùžeme.
1:15:43
Dìlej, jak chceš,
ale já ho využiju.

1:15:51
Kdy s tebou zase budu spát?
1:15:53
Nespíme spolu. My pícháme.
1:15:55
Dej mi to.
1:15:57
Dej mi to.

náhled.
hledat.