Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:01
Nemyslelajsem na vlastní dítì.
1:13:06
Tolik mì potøebovala,
a nìkdy jsem mìla pocit, že jí nemám co dát.

1:13:13
Nevím, co mám dìlat.
1:13:18
- Co udìláte vy?
- To, co umím nejlíp.

1:13:22
Zabiju je.
1:13:25
Každého, kdo si pøisadil,
kdo se pøiživil, kdo se na mì podívá.

1:13:31
Zabijte je všechny.
1:14:34
Redakce Reformy
1:14:46
To jsem já.
1:14:49
Potøebuju znaèku...
Ne, promiòte.

1:14:52
Potøebuju jméno èlovìka,
který má auto se znaèkou C5TK8.

1:14:57
Opakuju, C5TK8.

náhled.
hledat.