Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:12
Ulice de Los Arcos 259, byt èíslo 14B
1:16:38
Jorge Gonzales.
1:16:41
Jsem soudní policista.
1:16:43
Jeï.
1:17:13
Co udìláte vy?
1:17:15
To, co umím nejlíp.
1:17:19
Každého, kdo si pøisadil,
kdo se pøiživil, kdo se na mì podívá.

1:17:23
Zabiju je.

náhled.
hledat.