Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:13
Co udìláte vy?
1:17:15
To, co umím nejlíp.
1:17:19
Každého, kdo si pøisadil,
kdo se pøiživil, kdo se na mì podívá.

1:17:23
Zabiju je.
1:18:07
Slyšíš mì?
1:18:08
Bolí mì hlava.
1:18:13
Položím ti pár otázek.
1:18:17
Jestli mi neøekneš pravdu,
1:18:19
budeš trpìt víc, než musíš.
1:18:22
Když to bude nutné, usekám ti prsty.
1:18:30
Jeden po druhém, když budu muset.
1:18:34
Tohle zastaví krvácení.
1:18:39
Neser mì.
1:18:44
Víš, kdo jsem?
1:18:48
Pøíslušník "La Hermandad".
1:18:53
- Správnì.
- Dobøe.


náhled.
hledat.